Nový termín koncertu Lenky Filipové v Brně

Na konci ledna jsme informovali o změnách v souvislosti s konáním koncertu Lenky Filipové v Brně. Původní termín byl ohlášen na 29.1.2017 do Janáčkova divadla, z důvodu onemocnění zpěvačky byl však odložen.

Od 2.5.2017 byl nasazen do prodeje náhradní koncert 28.1.2018, který se z důvodu rekonstrukce budovy Janáčkova divadla uskuteční v Sono Centru, ul. Veveří 113. Od tohoto data je tedy možné zahájit výměnu vstupenek, které si zákazníci ponechali na původní termín:

-držitelé vstupenek Ticketpro provedou výměnu v místě jejich zakoupení.

-držitelé vstupenek zakoupených v systému NDB (www.ndbrno.cz), TIC Brno či přes kancelář pořadatele budou kontaktovat kancelář pořadatele na tel 541 240 623.

-držitelé slevových voucherů nemusí nic vyměňovat, místa budou vyblokována a místenky přiděleny při příchodu na koncert.

V rámci zasedacího pořádku jsou pro všechny zákazníky vyblokována místa v příslušných cenových kategoriích.

Předprodej vstupenek probíhá zde.

V případě dotazů kontaktujte 541 240 623 či katka-mersey@volny.cz

Upozorňujeme, že výměna vstupenek ze sítě Ticketpro končí 26.1.2018 v 17 hodin. S nevyměněnou vstupenkou není možné zajistit usazení na náhradním koncertu, z důvodu odlišnosti zasedacího pořádku Janáčkova divadla a Sono Centra.

Děkujeme za pochopení.