Organizační pokyny pro návštěvníky koncertu Pražský výběr + Našrot v Mikulově 4.8.2023

1. Příjezd a parkování

Amfiteátr Pod Turoldem

Adresa: ul. Vinohrady, Mikulov

S ohledem na očekávaný nápor návštěvníků, zákaz parkování přímo v areálu Amfiteátru a rezidentní parkování v okolí, město Mikulov žádá návštěvníky akce, aby svá vozidla parkovali na odstavných parkovištích P1 (Vinařství Volařík), P2 (Centrální parkoviště) a P3 (CASINO). Poplatek za použití parkoviště je buď nulový, nebo minimální, pokuta za porušení pravidel parkování začíná na 500 Kč, hrozí i odtah vozidla.

Pro dopravu z centrálního parkoviště a vlakového nádraží využijte autobusové linky č. 550, 570, 585 – výstupní stanice Pavlovská. Pro dopravu zpět využijte linky č. 550, 570 – nástupní stanice Hliniště nebo Gagarinova a linku č. 585 – nástupní stanice Pavlovská.

Přehlednou mapu s parkovacími místy v Mikulově najdete https://drive.google.com/file/d/14lXmAYfXsJ3dg-PkoauQYFi0iDGelT3m/view

Pro obytné vozy a stany využijte Camping Mikulov, rezervace míst na: https://www.campingmikulov.cz/.

Držitelé parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením budou po předložení průkazu koordinátorovi dopravy vpuštěni do rezidentní zóny a bude ji umožněno parkování na ul. Vinohrady na parkovacích místech vpravo a vlevo od vjezdové brány do areálu Amfiteátru (100-150m k místu konání koncertu).

2. Vstup do areálu

U vstupu bude probíhat elektronická kontrola vstupenek.

Platí zákaz vnášení potravin a nápojů, zbraní, pyrotechniky, toxických, omamných a psychotropních látek. Zákaz pořizování audio či audiovizuálních záznamů.

Z bezpečnostních důvodů je zákaz vnášení deštníků do areálu koncertu. V případě deště doporučujeme použít nepromokavý oděv nebo pláštěnku.

U pokladny u vstupu bude možné zakoupit vstupenky na stání za 900,- a na sezení dle příslušné cenové kategorie zaokrouhleno nahoru. Platby jsou možné pouze v hotovosti.

3. Časový plán akce

17:00 OPEN DOOR

18:40 koncert Našrot

19:30 krátká zvukovka

20:15 koncert Pražský Výběr

21:45 END

4. Areál

Zóna pro diváky zahrnuje místenkové sezení na ploše před podiem rozdělené do dvou bloků, mezi nimiž je prostor k stání, plus tribunu se sektory C-E, které jsou s opěrkami. Čísla řad a sedadel jsou přimontovaná na opěrkách. V případě potřeby kontaktujte pracovníky pořadatele.

Budou k dispozici dva stánky s jídlem a tři stánky s pivem a dalšími nápoji.

WC se nachází v samostatné budově, 100 m od atria letního kina – viz bod 1 na mapce https://mapy.cz/s/lugujelejo