Předprodej vstupenek

Hlavní předprodeje

Naše agentura dlouhodobě spolupracuje výhradně s těmito prodejci vstupenek:

Goout

Ticketmaster

Ticketportal

Smsticket

Ticketstream

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ztráta či odcizení vstupenek

V případě ztráty, poškození či odcizení vstupenek před konáním koncertu je nutné kontaktovat vždy příslušného prodejce. Pořadatel zadává předprodej vstupenek danému subjektu, který má pak kompletní přehled o platbách a může tedy příslušnou transakci dohledat a vystavit duplikát. Je však nutné doložit doklad o zaplacení vstupenek.

Varování před nákupem v neoficiálních prodejích

Rádi bychom varovali před nákupem vstupenek v neoficiálních prodejích, např. na portálu viagogo.com. S tímto subjektem nemáme uzavřenou žádnou smlouvu o prodeji, netušíme tedy, jaká místa prodává. Z informací na webu vyplývá, že ceny jsou mnohonásobně vyšší, než za které jsou lístky prodávány oficiálně, a vstupenky mohou být neplatné. Viz https://bit.ly/2q0vWs1

V případě pochybností o pravosti vstupenek nás před nákupem kontaktujte na tel. 541 240 623.